Footstep - gecentraliseerde mise-en-place keuken

Footstep - gecentraliseerde mise-en-place keuken

Maatwerkbedrijf Footstep heeft duurzaamheid in zijn DNA zitten en zet dan ook in op de circulaire economie.

Met hun gecentraliseerde mise-en-place keuken willen ze externe restaurants en traiteurs overtuigen een groot deel van hun mise-en-place-werk (en bijhorende afwas) aan hen uit te besteden. Zij bereiden de gerechten nauwlettend volgens het eigen recept van de klanten. Hierdoor kunnen deze horecazaken niet enkel besparen op personeel, maar dragen ze ook bij tot minder voedseloverschotten en minder voedselkilometers.

De koks van de externe restaurants en traiteurs leveren ons de recepten van de gewenste bereidingen aan. Wij kunnen deelvoorbereidingen treffen, of hele menu’s.

We starten met enkele partners en streven naar ruimere samenwerkingen op langere duur.”

Reduce en Reuse

In samenwerking met Horeca Totaal worden de ingrediënten rechtstreeks geleverd bij Footstep. Footstep: “Door het centraliseren van de aankoop van grondstoffen, gevolgd door de centrale verwerking in onze centrale keuken, vermindert de reststroom die anders gecreëerd wordt bij hun geografisch ruim verspreide individuele klanten. Een restproduct van een klant kan dienen als basisproduct voor een andere klant. “ En als er dan toch nog grondstoffen overblijven, worden deze verwerkt in maaltijden voor het eigen personeel van Footstep.

Tevens zorgt dit voor een aanzienlijke reductie van CO2-uitstoot, omdat zij het transport naar de diverse horecazaken kunnen vermijden. Het afgewerkt eindproduct neemt minder plaats in op transport dan de initiële basisproducten. Het aantal voedselkilometers vermindert.

Horeca Totaal neemt de functie van ambassadeurschap op zich. Ze maken hun klanten warm om efficiënter en zuiniger te werken, door voorbereidingen uit te besteden aan de centrale keuken bij Footstep. Door de centrale verwerking vermindert ook het energieverbruik in de keuken van iedere individuele partij.

Sociaal en maatschappelijk relevant

Als maatwerkbedrijf stelt Footstep mensen te werk met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Footstep: “Het is onze missie om mensen die niet op de reguliere markt aan de slag kunnen, kansen en opleiding te bieden zodat ze in hun vaardigheden kunnen groeien. De sterkere maatwerkerprofielen kunnen tevens doorgroeien en ultiem zelfs doorstromen naar de reguliere sector. Hierdoor kunnen deze laatste het grote tekort aan opgeleid horecapersoneel verminderen.

Dit mise-en-place werk is makkelijk op te delen in eenvoudige deeltaken en hierdoor vlot aan te leren. Soms zijn ze zelfs haalbaar voor een zittende doelgroep. Alle deelactiviteiten worden uitgeschreven in duidelijke taakomschrijvingen. Met dit project kunnen we meer mensen inzetten binnen onze werking.”

Impactvol

De sterk aanwezige en sturende omkadering zorgt ervoor dat éénieder snel kan worden ingezet en opgeleid. Een centrale grote keuken heeft een bijkomend voordeel dat meerdere koks ons maatwerkersteam kunnen aansturen (geen versnippering).

Verder kunnen naast maatwerkers ook TWE-medewerkers (voormalige Art. 60-ers) ingezet worden (vooral anderstalige vluchtelingen die (nog) niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt.) Na een beperkte stageperiode zijn ze klaar voor de reguliere arbeidsmarkt, waar ze knelpuntberoepen invullen binnen de horeca.

Meer weten? Kijk vlug even op de website van Footstep.

Meer stories

Ben of ken jij een circulaire doener
die we hier mogen vermelden? 

Deze website kwam tot stand met steun van het het Europees Sociaal Fonds
Het ESF stelt middelen ter beschikking voor innovaties die bijdragen tot meer en beter jobs voor meer mensen. 
Ontdek de werking in Vlaanderen via www.esf-vlaanderen.be