Stad Brugge ondertekende de 'Circular Cities Declaration'

Stad Brugge ondertekende de ‘Circular Cities Declaration’ en mag zich hiermee vanaf nu een circulaire stad noemen. Met de ondertekening engageert Stad Brugge zich om de circulaire economie te blijven organiseren en stimuleren in samenwerking met de lokale stakeholders.

Circulaire stad

Schepen van Klimaat en Energie en Milieubeleid Minou Esquenet: “Circulaire economie is een van de pijlers van het Brugse klimaatplan BruggeNaarMorgen. Hiervoor werd ook een actieplan opgesteld. Stad Brugge wil streven naar een strategie om afval te vermijden en materialen en producten zo hoogwaardig mogelijk te blijven inzetten. Die materialen en producten worden hersteld, hebben een hoge tweedehandswaarde, zijn upgrade-baar en kunnen makkelijk uit elkaar gehaald en omgevormd worden tot nieuwe producten. Ze zijn bij het ontstaan gerecycleerd en biogebaseerd en bij het levenseinde recycleer- of afbreekbaar.”

In Europa heeft een netwerk van een 70-tal koplopersteden de ‘Circular Cities Declaration’ in het leven geroepen. Brugge sluit zich hier nu bij aan. Hiermee engageert de Stad zich om de circulaire economie te blijven organiseren en stimuleren in samenwerking met de lokale stakeholders.

Visietraject Brugge Circulaire Stad

In 2022 is een visietraject doorlopen rond Brugge Circulaire Stad, geleid door consultancybedrijf Möbius. “In verschillende workshops met diverse stakeholders zoals De Republiek, Avansa, Kringwinkel, IVBO, SOBO, Mowi, Footstep, WVI, Port of Antwerp-Bruges en diensten van de Stad, werden de belangrijkste waardenketens en hefbomen voor Brugge bepaald. Hieruit werden uiteindelijk 10 prioritaire acties gedefinieerd. Deze staan vermeld in het actieplan Brugge Circulaire Stad”, zegt schepen van Klimaat en Energie en Milieubeleid Minou Esquenet.

Circular Hub Brugge

Sinds eind januari 2023 is Elke Renders de nieuwe projectcoördinator, en bijgevolg ook het nieuwe gezicht en aanspreekpunt, van de Circular Hub. De Circular Hub is een netwerkplatform en experimenteerlabo voor sociaal-circulaire samenwerking in de Brugse regio.

Schepen van Werk en Ondernemen Pablo Annys: “De Circular Hub is intussen twee jaar actief en heeft al heel wat mooie resultaten opgeleverd, waaronder een sterk netwerk tussen bedrijven en sociale economie om circulaire economie te combineren met sociale tewerkstelling. Door circulaire ondernemers en sociale ondernemers te verbinden, willen we sociale impact creëren en nieuwe jobs in de sociale economie realiseren.”

Momenteel zijn al heel wat circulaire projecten lopende in Brugge:

  • Kringwinkel ’t Rad, IVBO en de Circular Hub Brugge stappen in het Living Lab ‘Herstel Eerst’. Het doel van dit project is om de levensduur van klein huishoudelijke elektro te verlengen door ze te repareren en/of in hergebruik te brengen. De eerste stap is het ‘bewarend inzamelen’ van elektrotoestellen in de recyclageparken.
  • Door een samenwerking van de Circular Hub Brugge, SOBO, Mowi en Vives werd een circulaire zalmkroket ontwikkeld. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een roadmap, om handvaten en inspiratie te bieden aan bedrijven die interesse hebben in de ontwikkeling van een circulair voedingsproduct. Hiermee wil de Stad nieuwe sociaal-circulaire samenwerkingen in de voedingssector opzetten.
  • De website van de Circular Hub Brugge wordt uitgebouwd als hét leer- en contactplatform rond circulaire economie in Brugge. Hier worden alle circulaire doeners en initiatieven in de regio in de kijker gezet. In 2024 komt er bovendien een nieuwe editie van het Circulair Festival.

Wie ook circulair onderneemt, circulair aan de slag wil of een samenwerking wil aangaan, kan contact opnemen met de Circular Hub Brugge. Ook wie een reststroom heeft die mogelijks kan worden ingezet als grondstof voor een ander project, kan bij de Circular Hub Brugge terecht.

Lees ook

Wil je deel uitmaken van ons
netwerk rond circulair ondernemen?

Deze website kwam tot stand met steun van het het Europees Sociaal Fonds
Het ESF stelt middelen ter beschikking voor innovaties die bijdragen tot meer en beter jobs voor meer mensen. 
Ontdek de werking in Vlaanderen via www.esf-vlaanderen.be