Over Circular Hub Brugge

Circulair ondernemen en experimenteren in de Brugse regio

Stad Brugge trekt voluit de kaart van duurzaam ondernemen en de transitie naar een circulaire economie.

Samen met kernpartners MOWI Belgium, BRUG-IT, SOBO vzw en Kringwinkel ’t Rad vzw lanceerde ze de Circular Hub Brugge, het (netwerk)platform en experimenteerlabo voor de circulaire ondernemer in de Brugse regio.

Wat doen we?

Samen met  impactvolle bedrijven, geëngageerde kennisinstellingen, organisaties uit de sociale economie en gedreven burgers willen we een ‘sociaal-circulaire hub’ uitbouwen.  Zo willen we het circulair ondernemen in de Brugse regio naar een hoger niveau tillen. Naast sensibiliseren en het activeren van kennis- en ervaringsuitwisseling, streeft de HUB ook naar het samenbrengen van de juiste stakeholders en het aanzwengelen van sociaal-circulaire samenwerkingen. Door circulaire ondernemers en sociale ondernemers te verbinden willen we ook sociale impact creëren en nieuwe jobs in de sociale economie realiseren.

Naast sensibiliseren en het activeren van kennis- en ervaringsuitwisseling, streeft de HUB ook naar het samenbrengen van de juiste stakeholders en het aanzwengelen van sociaal-circulaire samenwerkingen.

Wat onderzoekt de HUB?

  • Kansen voor circulair ondernemerschap in de regio
  • Opportuniteiten voor sociale tewerkstelling binnen de circulaire economie
  • Samenwerkingsmogelijkheden voor lokale stakeholders 
  • Aanpak ondersteuning van ondernemers binnen de circulaire economie 
  • Het inzetten van dit netwerk om plaatselijke reststromen te kunnen verwerken.

Hoe gaan we te werk?

Door het opzetten van testcases in de sectoren ICT en gastronomy & food, zal een methodiek ontwikkeld worden voor het opzetten van een sociaal-circulair business model. Dit zal als voorbeeld aangeboden worden aan het bredere bedrijfsleven. In het experimenteerlabo ICT richt men zich in eerste instantie op hergebruik, remanufacturing en recycling. In het foodsegment gaat men voornamelijk aan de slag met voedseloverschotten en reststromen. Experimenteren en innoveren staan centraal.

Wil je meer weten over
Circular Hub Brugge?

Deze website kwam tot stand met steun van het het Europees Sociaal Fonds
Het ESF stelt middelen ter beschikking voor innovaties die bijdragen tot meer en beter jobs voor meer mensen. 
Ontdek de werking in Vlaanderen via www.esf-vlaanderen.be