Over Circular Hub Brugge

Knooppunt voor circulaire economie in de Brugse regio

De Circular Hub Brugge INSPIREERT.

 • We sensibiliseren burgers en ondernemers over de transitie naar een circulaire economie.
 • We zetten circulaire doeners uit de regio Brugge in de kijker.
 • Met ons jaarlijks Circulair Festival sporen we de Bruggeling aan tot meer circulair consumeren. 
 • ...

De Circular Hub Brugge CONNECTEERT.

 • We zijn een netwerkplatform voor circulaire ondernemers en organiseren kennis- en ervaringsuitwisseling.
 • We brengen de juiste stakeholders samen.
 • We matchen circulaire ideeën en zoeken mee naar oplossingen voor reststromen.
 • We verbinden circulaire ondernemers met de sociale economie.
 • ...

De Circular Hub Brugge INITIEERT.

 • We starten sociaal-circulaire pilootprojecten op.
 • We hosten The Circular Kickstart voor circulaire starters.
 • We nemen een trekkersrol op binnen Brugge Circulaire Stad.
 • ...

Onze gerealiseerde sociaal-circulaire pilootprojecten

Mowi Belgium x SOBO

Eén van de projecten die onder de vleugels van de Circular Hub Brugge het daglicht zag, is de sociaal-circulaire zalmkroket van kernpartners Mowi Belgium en SOBO. De nevenstromen zalm (trimmings) vanuit visverwerkend bedrijf Mowi Belgium worden bij de productie van de zalmkroket in maatwerkbedrijf SOBO opgewaardeerd tot een kwaliteitsvol product. Niet enkel werkt men hierbij lokaal en wordt voedselverspilling tegengegaan, maar ook de tewerkstelling in de sociale economie wordt hierdoor aangezwengeld. 

Het resultaat van dit op-en-top circulair project ligt sinds 01 augustus 2022 op het bord van het sociaal restaurant Het Paradijs (Kruitenbergstraat 11, 8000 Brugge). De zalmkroket werd ontwikkeld onder de koepel van de Circular Hub Brugge, in samenwerking met het Paradijs (SOBO), Mowi Belgium, en VIVES.

Meer weten? Lees hier het interview met Jeroen Adam (OPEX-manager Mowi Belgium) en Liesbeth Danneels (Hoofd Food SOBO). Of bekijk het filmpje rond deze mooie samenwerking.

Kringwinkel 't Rad x BrugIT

Daarnaast startte Kringwinkel 't Rad in samenwerking met Circular Hub Brugge en BrugIT een innovatief project, waarbij oude ICT-toestellen (laptops, gsm's, ...) binnen de kringwinkel volgens de regels van de kunst gerefurbisht en vervolgens te koop aangeboden worden. Wat nog meer is, de toestellen worden ingezameld, gesorteerd en een tweede leven gegeven, binnen het kader van sociale tewerkstelling. Kringwinkel 't Rad is namelijk een maatwerkbedrijf: alle activiteiten worden uitgeoefend door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast werd Kringwinkel 't Rad ook een structurele partner in het project Digibanken.

Benieuwd? Algemeen directeur van Kringwinkel ’t rad Laure Vanhulle en Verantwoordelijke Productie Bert Vertommen geven hier tekst en uitleg bij dit op-en-top sociale project.

Samen naar een circulaire toekomst!

Stad Brugge wil de krachten bundelen met ambitieuze bedrijven, geëngageerde kennisinstellingen, organisaties uit de sociale economie en gedreven burgers om de transitie naar een circulaire economie te realiseren. De stad heeft in 2022 samen met stakeholders een globale visie voor Brugge Circulair 2030 gedefinieerd. Circular Hub Brugge neemt een trekkersrol op in de uitvoering van het actieplan.

Samen kunnen we de circulaire economie in de Brugse regio naar een hoger niveau tillen!

 • Ben je een circulaire doener? Deel je verhaal met ons!
 • Heb je een reststroom? Laat het ons weten!
 • Wil je circulair aan de slag gaan? Laat van je horen!
 • Zoek je een partner binnen de sociale economie? We brengen je graag in contact!
 • Heb je een idee of wil je ons netwerk versterken? Je bent steeds welkom!

Deel uitmaken van Circular Hub Brugge? Een idee of een vraag voor ons?

Deze website kwam tot stand met steun van het het Europees Sociaal Fonds
Het ESF stelt middelen ter beschikking voor innovaties die bijdragen tot meer en beter jobs voor meer mensen. 
Ontdek de werking in Vlaanderen via www.esf-vlaanderen.be