Circulair ondernemen

Naar een ecologische én circulaire toekomst

Lineair vs. circulair

In het take-make-waste model van de klassieke lineaire economie worden uit grondstoffen producten gemaakt, die getransporteerd en verkocht worden. Zijn ze stuk of voldoen ze niet langer, dan worden ze afval.

In een circulaire economie daarentegen worden tal van strategieën toegepast om afval te vermijden en materialen en producten zo hoogwaardig mogelijk te blijven inzetten. Ze worden hersteld, hebben een hoge tweedehandswaarde, zijn upgradebaar, en kunnen makkelijk uit elkaar gehaald en omgevormd worden tot nieuwe producten. De materialen zijn bij geboorte gerecycleerd en biogebaseerd en bij het levenseinde recycleer- of afbreekbaar.

Circulaire econommie
Bron : Vlaanderen Circulair

Wat maakt van circulair ondernemen zo’n succesformule?

  • Bedrijven die circulair ondernemen zijn veerkrachtiger
  • Bedrijven die circulair ondernemen zijn dynamischer
  • Bedrijven die circulair ondernemen zijn lokaal verankerd 
  • Circulaire ondernemers hebben hun groei grotendeels losgekoppeld van de toegang tot schaarse grondstoffen

Hoe kunnen bedrijven nu concreet inspelen op de circulaire economie?

Een bedrijf kan 5 pistes bewandelen op hun weg naar meer circulariteit:

5 business modellen
Bron : Vlaanderen Circulair

Wil je deel uitmaken van ons
netwerk rond circulair ondernemen?

Deze website kwam tot stand met steun van het het Europees Sociaal Fonds
Het ESF stelt middelen ter beschikking voor innovaties die bijdragen tot meer en beter jobs voor meer mensen. 
Ontdek de werking in Vlaanderen via www.esf-vlaanderen.be