Terugblik op een succesvolle landbouwavond Brugge 08/03

Op 08 maart 2022 organiseerde Stad Brugge naar jaarlijkse traditie een landbouwavond voor alle landbouwondernemers op haar grondgebied. Dit jaar was het thema: "landbouw van de toekomst". Toekomstgericht boeren is moderniseren en verduurzamen. Zo start een circulair voedselsysteem onder meer met circulaire landbouwmethodes.

Na een welkomstwoordje van Schepen van Landbouw, Pablo Annys, werden dan ook de volgende thema's uitgebreid toegelicht:

  • Innovatie in de landbouw (Greet Ghekiere, Inagro)
  • Valorisatie van voedselreststromen in de land- en tuinbouw (Nathalie Bernaert, ILVO)
  • Voorstelling Circular Hub Brugge (Aline De Tremerie)

De landbouwavond vond plaats in feestzaal Pand 9 (deel van maatwerkbedrijf Footstep vzw).

 

 

 

 

Lees ook

Wil je deel uitmaken van ons
netwerk rond circulair ondernemen?

Deze website kwam tot stand met steun van het het Europees Sociaal Fonds
Het ESF stelt middelen ter beschikking voor innovaties die bijdragen tot meer en beter jobs voor meer mensen. 
Ontdek de werking in Vlaanderen via www.esf-vlaanderen.be