De voedselploeg

De voedselploeg

Het voedseldistributieplatform

De voedselploeg

Ophalen voedseloverschotten

Sinds juni 2020 zamelt het voedseldistributieplatform voedseloverschotten in en dit voornamelijk bij supermarkten. Zo wordt voedselverlies tegengegaan en de uitstoot van CO2 die bij het vernietigen van overschotten vrijkomt verminderd.

Voedselverspilling tegengaan staat in de top 3 van de belangrijkste acties die we kunnen ondernemen om de klimaatopwarming een halt toe te roepen

Voedselhulp

Het voedsel wordt gesorteerd en herstemd aan organisaties die voedselhulp aanbieden in kader van armoedebestrijding en sociale organisaties. Hiermee worden ook inwoners die het financieel moeilijk hebben geholpen aan gezonde voeding.

Sociale tewerkstelling

Het voedseldistributieplatform biedt tewerkstelling voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo worden jobs gecreëerd voor wie het moeilijk heeft op de Brugse arbeidsmarkt.

Je kan een korte voorstelling bekijken van het voedseldistributieplatform in dit filmpje.

Van FLAVOUR naar De Voedselploeg

De voedselploeg is ontstaan vanuit het Europese FLAVOUR project 2018-2022.

Met Europese subsidies van Interreg 2 Seas zette Stad Brugge vanuit de dienst Leefmilieu en in samenwerking met de dienst Sociale Economie een voedseldistributieplatform op, samen met lokale partners.

De hoofddoelen waren creatie van jobs en toegang tot de arbeidsmarkt (sociale economie) en vermindering van voedseloverschotten en toegang tot gezonde voeding voor mensen in armoede

De logistiek (locatie, transport, tewerkstelling) van het distributieplatform werd in de loop van de Flavour-projectperiode via een overheidsopdracht gegund aan welzijnsvereniging ’t Sas. ’t Sas sloot op zijn beurt een samenwerkingsovereenkomst met welzijnsvereniging Ruddersstove Maaltijdzorg en WOK arbeidszorg.

Vanaf 1 oktober 2022 vind er een inkanteling plaats in welzijnsvereniging Ruddersstove onder de nieuwe noemer 'De Voedselploeg'.

Het project beperkt zich ook niet langer tot het grondgebied Brugge. Er is een samenwerking tot stand gekomen met 9 andere gemeenten via het intergemeentelijk samenwerkingsverband onder impuls van Werkkracht 10 .

De voedselploeg

Hoe gaan we te werk?

  • We halen het voedsel op bij de schenkers
  • We lossen en sorteren alles in het voedseldistrubutieplatform
  • We verdelen de goederen aan de afnemers (vraag gestuurd)

Wil je deel uitmaken van de voedselploeg als leverancier, afnemer of vrijwilliger? Meer info op devoedselploeg.be

Meer stories

Ben of ken jij een circulaire doener
die we hier mogen vermelden? 

Deze website kwam tot stand met steun van het het Europees Sociaal Fonds
Het ESF stelt middelen ter beschikking voor innovaties die bijdragen tot meer en beter jobs voor meer mensen. 
Ontdek de werking in Vlaanderen via www.esf-vlaanderen.be