Netwerk Brugge Circulaire Stad

Circulaire economie is een van de pijlers van het Brugse klimaatplan BruggeNaarMorgen. Samen met stakeholders en de Stad definieerden we een globale visie voor Brugge Circulair 2030

Op donderdag 25 mei '23 kwamen we met alle stakeholders samen om de stand van zaken van het actieplan Brugge Circulaire Stad op te maken en onze prioritaire acties verder waar te maken.

 

Netwerk Brugge Circulaire Stad

Het was een geslaagd netwerkevent waar de circulaire energie goed te voelen was. 

Samen maken we Brugge Circulaire Stad!

Wil je zelf ook je steentje bijdragen aan het actieplan en ons circulaire netwerk versterken? Geef ons dan zeker een seintje!

Lees ook

Wil je deel uitmaken van ons
netwerk rond circulair ondernemen?

Deze website kwam tot stand met steun van het het Europees Sociaal Fonds
Het ESF stelt middelen ter beschikking voor innovaties die bijdragen tot meer en beter jobs voor meer mensen. 
Ontdek de werking in Vlaanderen via www.esf-vlaanderen.be