Start-Up Woosh plaatst installatie bij IVBO

Duurzame luiers recycleren: het kan!

... maar het vergt een inspanning. De Gentse start-up Woosh werkt samen met de Brugse afvalintercommunale IVBO in een traject om de recyclage van wegwerpluiers mogelijk te maken. Voor Stad Brugge past de samenwerking perfect in het beleid “Brugge Circulair” en ook kinderopvang De Blauwe Lelie (OCMW Brugge) draagt een steentje bij.

Zowat 8% van het totale restafval in ons land is luierafval. Gebruikte luiers worden niet gescheiden opgehaald en dus met het restafval verbrand, waardoor de impact op het klimaat groot is. Woosh identificeerde en testte al heel wat recyclagetechnologieën voor wegwerpluiers, net als de milieu-impact ervan. Ze slaagden erin om een uniek business model uit te rollen.

Jeff Stubbe, medeoprichter Woosh: “Kinderdagverblijven en onthaalouders in Vlaanderen produceren jaarlijks zo’n 10.000 ton luierafval. Met Woosh kunnen we voor deze doelgroep intussen een circuit opzetten waarbij levering van luiers wordt gecombineerd met de ophaling van luierafval. Dit was een eerste belangrijke stap naar een circulair ecosysteem voor wegwerpluiers.”
 
Brugse afvalintercommunale IVBO, Stad Brugge en Kinderopvang De Blauwe Lelie gaan mee in het verhaal en willen zo hun ecologische voetafdruk terugdringen. Circulaire economie is immers één van de pijlers uit het klimaatplan BruggeNaarMorgen en de ecologische luierservice van Woosh sluit aan bij die visie. De kinderopvang zelf is tevreden met de uitrol van Woosh. 
 
Pablo Annys, voorzitter De Blauwe Lelie: “8 van onze opvanginitiatieven zijn al gestart met de ecologische luierservice van Woosh, 14 onthaalouders volgen nog dit jaar. Op termijn nemen we met De Blauwe Lelie gemiddeld 250.000 luiers af op jaarbasis. 33 ton luierafval kan in de toekomst duurzaam gerecycleerd worden dankzij deze samenwerking. Zo maken we van deze organisatie een steeds duurzamere organisatie en verminderen we onze afvalstroom gevoelig.”
 
Karin Robert, gemeenteraadslid (GROEN): “Eind augustus 2020 pleitte ik in de gemeenteraad voor een meer duurzaam afvalbeleid in de kinderopvanginitiatieven van onze stad. De klassieke wegwerpluier blijft praktisch en populair, maar zet enorm veel druk op ons ecosysteem. Ik ben blij dat De Blauwe Lelie in dit project stapt en samen met Woosh en IVBO de afvalberg terugdringt.”
 
Minou Esquenet, schepen van Klimaat en Milieubeleid en voorzitter Raad van Bestuur IVBO: “Woosh en IVBO zullen de luierafvalberg in een eerste fase energetisch valoriseren en de luiers omzetten in warmte voor onze gebruikers. Deze afvalstroom is uitstekend geschikt voor onze afvalenergiecentrale en zal er gemengd worden met ander afval. In een tweede fase wil IVBO een bijdrage leveren om het luierafval aan de bron te vermijden en de bruikbare materialen te recycleren via innovatieve recyclagetechnologie. Door deze samenwerking slagen we er niet enkel in om de CO2-uitstoot te verminderen. We zetten de binnen IVBO opgebouwde expertise in om afval om te zetten tot energie en gebruikt materiaal doorgedreven te recycleren, ten gunste van onze regio.”

IVBO werd door Woosh geselecteerd als voorkeurslocatie om te pionieren op het vlak van luierrecyclage.

Jan Geeraert, algemeen directeur IVBO: “We zijn verheugd om onze site aan de Pathoekeweg ter beschikking te stellen aan Woosh. Zo bieden we hen de kans om de finale haalbaarheidstesten uit te voeren om de luierrecyclagetechnologie te valideren. Het is onze ambitie om volgend jaar de eerste industriële installatie te hebben die alle Woosh-luiers kan verwerken op onze site en ons helpt om de compatibiliteit met andere technologieën te begrijpen. Samen met Woosh zullen we die  installatie daarna verder verbeteren en upgraden.”
 
Naast de uitrol van een kwaliteitsvolle luierservice voor kinderdagverblijven en onthaalouders, is Woosh de voorbije jaren intensief op zoek gegaan naar een manier om de opgehaalde luiers te recycleren. Dat er nu zowel een technologie als een locatie werden vastgeklikt, is een belangrijke mijlpaal om de circulaire keten te sluiten. Het aanhoudende vertrouwen van de Woosh-klanten en alle stakeholders, helpt daarbij.
 
Elke Renders, Circular Hub Brugge: “De samenwerking tussen verschillende actoren is essentieel om een duurzame oplossing te vinden voor het luierafvalprobleem. We zijn verheugd over de inspanningen van Woosh, IVBO en alle betrokken partijen om de circulaire economie in Brugge te versterken en de leiding te nemen in duurzame luierrecyclage.”

GOED OM TE WETEN:
Woosh startte haar full-service luierdienst voor kinderdagverblijven en onthaalouders in België in 2021. Jaarlijks haalt het bedrijf intussen meer dan 8,5 miljoen luiers op, om de recyclage ervan op termijn mogelijk te maken. 

 

woosh

Lees ook

Wil je deel uitmaken van ons
netwerk rond circulair ondernemen?

Deze website kwam tot stand met steun van het het Europees Sociaal Fonds
Het ESF stelt middelen ter beschikking voor innovaties die bijdragen tot meer en beter jobs voor meer mensen. 
Ontdek de werking in Vlaanderen via www.esf-vlaanderen.be