Startschot Circular Hub Brugge

Stad Brugge is zich zeer bewust van de rol die het lokale/regionale beleidsniveau kan en moet opnemen in de transitie van een lineaire naar een circulaire economie en de kansen die deze biedt, niet enkel op vlak van innovatie, maar ook op vlak van nieuwe economische activiteiten en job-opportuniteiten.

Met de lancering van de Circular Hub Brugge 2021  (ESF-project “Circulair werk(t)!) wil Brugge een duidelijk signaal geven dat de stad, zijn partners en de ruimere regio klaar zijn voor de noodzakelijke transitie. Samen met kernpartners MOWI Belgium, BRUG-IT, SOBO vzw en Kringwinkel ’t Rad initieert de stad met de creatie van de HUB, een (netwerk)platform en experimenteerruimte voor de circulaire ondernemer uit de regio. 

Met de Circular Hub Brugge willen we ons imago als ondernemende stad opnieuw versterken. Brugge neemt de trekkersrol op in de regio en streeft naar het stimuleren van vooruitgang en innovatie en het aanbieden van kansen voor onze ondernemers bij de switch naar een duurzamere economie. 

Meer weten?

Wil je meer weten over circulair ondernemen? Stel je vraag aan één van onze medewerkers.

Lees ook

Wil je deel uitmaken van ons
netwerk rond circulair ondernemen?

Deze website kwam tot stand met steun van het het Europees Sociaal Fonds
Het ESF stelt middelen ter beschikking voor innovaties die bijdragen tot meer en beter jobs voor meer mensen. 
Ontdek de werking in Vlaanderen via www.esf-vlaanderen.be