't Rad + BrugIT - maatschappelijk verantwoord refurbishen

Heeft je smartphone of laptop zijn beste tijd gehad? Dankzij een innovatief project in samenwerking met BrugIT - en onder de vleugels van Circular Hub Brugge - kan je je oude ICT-toestel doneren in Kringwinkel ’t rad. Daar wordt het gerefurbisht volgens de regels van de kunst en vervolgens te koop aangeboden. Algemeen directeur van Kringwinkel ’t rad Laure Vanhulle en Verantwoordelijke Productie Bert Vertommen geven tekst en uitleg bij dit op-en-top sociale project.

“Als Kringwinkel - de naam zegt het zelf - hebben wij per definitie een circulaire missie,” steekt Bert Vertommen van wal. “Wij zorgen ervoor dat oude, herbruikbare spullen een tweede leven krijgen. Tot voor kort vielen ICT- en elektrotoestellen daar een beetje buiten. In samenwerking met Circular Hub Brugge besloten we om daar verandering in te brengen en zelf te refurbishen. Om inspiratie op te doen hebben we samen een refurbishment-initiatief van Oxfam in Brussel bezocht. Daar gebruiken ze een specifiek toestel om laptops te resetten en de harde schijf te wissen, zodat de data écht vernietigd worden. Dat is een basisvoorwaarde als je een toestel wil refurbishen.

De mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat de persoonlijke data die op hun toestel staan volledig en onherstelbaar gewist worden.

We hebben vervolgens ook zo een toestel aangekocht en onze medewerkers geleerd om daarmee aan te slag te gaan. Zo is onze nieuwe activiteit gelanceerd.”

Sociale impact

Laure Vanhulle: Wij hebben sinds jaar en dag een hersteldienst voor elektro. In ons logistiek centrum in Oostkamp, werken een tiental arbeiders continue aan afgedankte koelkasten, lampen, microgolfovens en noem maar op. Na herstel wordt het toestel te koop aangeboden in één van onze winkels, met bovendien 1 jaar garantie. De afgedankte toestellen krijgen op die manier een tweede, derde of vierde leven. Dankzij dit nieuwe project gaan we een stapje verder: we refurbishen voortaan dus ook oude laptops en computers.

We mikken voor de inzameling niet alleen op particulieren, maar evengoed op scholen of bedrijven. Met oude hardware kan je dus voortaan ook bij ons terecht. Zo krijgt je toestel een volgend leven en maak je iemand anders gelukkig. We zorgen op die manier voor een nieuwe toekomst, voor voorwerpen en voor mensen.

Dat sociale aspect is ook in dit project heel belangrijk.

De laptops worden ingezameld, gesorteerd en gerefurbisht binnen het kader van sociale tewerkstelling.

Kringwinkel ’t rad is namelijk een maatwerkbedrijf: alle activiteiten worden uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vervolgens komen de laptops terug in het lokale circuit terecht. We bieden ze aan in de kringwinkels in de buurt, en dat tegen heel democratische prijzen. Zo voorzien we in een lokaal aanbod aan tweedehands materiaal, waaronder dus gerefurbishte laptops en pc’s”

Concrete acties

’t Rad plant een aantal concrete acties om de instroom naar een hoger niveau te tillen. Bert Vertommen: “Je kan uiteraard in elk van onze winkels terecht met herbruikbare spullen die je aan de Kringwinkels wil schenken. Op dit moment staan er bovendien mobiele inzamelpunten in het klimaatpunt van het Huis van de Bruggeling. Bij zowel particulieren als bedrijven, kan Kringwinkel ’t rad ook aan huis komen ophalen. Dat geldt niet enkel voor meubels en huisraad, maar ook voor ICT-toestellen. Daarvoor volstaat een telefoontje en we plannen vervolgens een ophaling aan huis of bij het bedrijf in kwestie. Daarnaast werken we samen met de recyclageparken in de buurt. Die recyclageparken hebben een hergebruikcontainer in samenwerking met de Kringwinkel.

Nieuw: ’t rad wordt structurele partner in het project digibanken

Als pionier in circulaire economie en sociale tewerkstelling is de deelname aan Circular Hub Brugge een logische stap voor ’t rad. Ook het nieuwe partnerschap met de digibanken past in dat verhaal. Deze digibanken hebben drie doelstellingen. Ze willen hardware beschikbaar stellen via een uitleendienst, digitale vaardigheden versterken via opleidingen en de digitale toegang tot essentiële diensten, zoals tax-on-web, verbeteren. Laure Vanhulle: “Wij zijn betrokken bij de uitleendienst in de regio Brugge. Er worden 56 digipunten opgericht in bibliotheken, dienstencentra, OCMW’s, buurtcentra … die bijvoorbeeld instaan voor de afgifte van het toestel. Wij treden op als logistieke partner. Dat betekent dat wij het centrale magazijn voor de opslag van het digitale materiaal - nieuwe en gerefurbishte laptops, tablets, Chromebooks … - beheren. Daarnaast leveren we het materiaal aan de verschillende digipunten. Via een centraal registratiesysteem kunnen wij, de digipunten en de projectcoördinatoren opvolgen waar de toestellen zich bevinden. Ten slotte staan we ook in voor herstellingen en - natuurlijk - refurbishments. Een hele boterham, dus!

 

Lees ook

Wil je deel uitmaken van ons
netwerk rond circulair ondernemen?

Deze website kwam tot stand met steun van het het Europees Sociaal Fonds
Het ESF stelt middelen ter beschikking voor innovaties die bijdragen tot meer en beter jobs voor meer mensen. 
Ontdek de werking in Vlaanderen via www.esf-vlaanderen.be