Art in Glass

Art in Glass

Om van te smelten...

De circulaire glaskunst van Art in Glass

Marcel Vlamynck is al dertig jaar actief als glaskunstenaar. Dat doet hij niet alleen als glasblazer in zijn eigen bedrijf Art In Glass, maar ook als docent glastechnieken aan Syntra West, Iscrat Gent, interim docent aan De Academie voor Schone Kunsten, of in zijn Free Atelier for Glass Art. Reeds vanaf de eerste dag dat de glasmicrobe hem te pakken kreeg, is duurzaamheid een bepalende factor in alles wat hij doet. 

Circulariteit speelt een belangrijke rol bij Art In Glass. 

Voor het glas dat we gebruiken in onze creaties maken we hoofdzakelijk gebruik van reststromen. Die zijn afkomstig van een fabriek die optische staven maakt voor lenzen.

Marcel Vlamynck: "Soms sluipt daar een kleine fout in, vooral in het begin of op het einde van het productieproces. Ik denk bijvoorbeeld aan staven die niet perfect rond zijn. Omdat de kans te groot is dat het glas niet meer optisch zuiver is als ze het hersmelten, wat een must is voor hun producten, kunnen ze er niets meer mee aanvangen, maar om te glasblazen is dat glas nog perfect geschikt. Wat voor hen afval is, is voor mij dus basismateriaal."

Interesse in circulair ondernemen 

Marcel Vlamynck: “Interesse in circulair ondernemen is er voor zover ik me herinner altijd al geweest, in alles wat ik doe. Ik stel me altijd de vraag of ik nog iets kan aanvangen met producten die niet meer bruikbaar zijn. Zo ga ik ook aan de slag met hout dat de mensen weggooien. Ik probeer dat bijvoorbeeld te hergebruiken voor een mal of een steunmal. Ik werk ook samen met Opsmuk, een houtbedrijf dat net als ik drager is van het Handmade in Brugge-label. Het hergebruik van bestaand materiaal is dus altijd al een stokpaardje van me geweest. De reden is tweeërlei. Eerst en vooral vind ik het milieu-aspect heel belangrijk. Maar ook het economische aspect is niet te onderschatten. Het is niet omdat een bepaald product voor iemand afval is, dat het geen waarde meer heeft of dat je er geen waarde meer mee kan creëren. Het productieproces is ook een pak goedkoper dan bij nieuwe producten. De economische meerwaarde is dus ook belangrijk.”

“Het is niet omdat een bepaald product voor iemand afval is, dat het geen waarde meer heeft of dat je er geen waarde meer mee kan creëren.”

Onafhankelijker werken als je inzet op circulariteit

Marcel Vlamynck: “Ongetwijfeld werk je onafhankelijker als je inzet op circulariteit. Je bent bijvoorbeeld minder een speelbal van de prijsschommelingen bij nieuwe materialen. De prijzen zijn veel stabieler bij gebruikte materialen. De prijsstijgingen voor transport of energie kunnen we natuurlijk niet uitschakelen, maar voor bepaalde zaken ontsnappen we toch aan de grote prijsstijgingen die we nu meemaken.”

Reactie van de klanten

Marcel Vlamynck: “Wanneer mensen langskomen in het atelier of een van onze glaskunstwerken willen kopen, vinden sommigen het een enorme meerwaarde dat wij zo te werk gaan. Voor anderen is het dan weer minder relevant. Ik denk dat het vooral een groeiproces is. Ook als ik les geef, merk ik dat er steeds meer mensen geïnteresseerd zijn in circulariteit en beseffen dat afval eigenlijk niet bestaat. Je kan er altijd nog iets nuttigs mee aanvangen én het is dikwijls een heel goedkoop alternatief.”

De link tussen Art in Glass en Circular Hub Brugge

Marcel Vlamynck: “We hebben op vraag van Circular Hub Brugge een boeiend experiment met fijn stof uitgevoerd. Dat stof haalden ze uit de tunnel onder Het Zand in Brugge en van een aantal andere plekken. We zijn erin geslaagd om er een kleuring mee te creëren, maar het stof was niet zuiver genoeg om tot voldoende stabiele resultaten te komen. Het is dus niet commercialiseerbaar. Los daarvan vond ik hun opleidingen en startersklassen er heel boeiend uitzien. Die hadden spijtig genoeg meestal plaats op momenten dat ik zelf voor de klas sta.”

Toekomst

Marcel Vlamynck: “Ik zie het een beetje als mijn missie om circulariteit te promoten bij andere bedrijven. Er wordt veel te veel materiaal weggegooid waar nog van alles mee kan gedaan worden en dat perfect bruikbaar is om iets nieuws te creëren. Dat is heel jammer. In mijn eigen zaak onderzoeken we momenteel in samenwerking met Opsmuk of we een nieuwe meubellijn kunnen creëren met een combinatie van houtafval en glas. Daarnaast bestudeer ik de mogelijkheid om weggegooide glasflessen te hersmelten. Ik ben niet meteen van plan om dat ook te commercialiseren, maar ik wil wel uitzoeken of we er een mooi product mee kunnen maken. Maar dat is meer uit persoonlijke interesse. Noem het een gevolg van mijn eeuwige nieuwsgierigheid. (lacht)”

Meer weten? Alle info over Art in Glass vind je op hun website.

Meer stories

Ben of ken jij een circulaire doener
die we hier mogen vermelden? 

Deze website kwam tot stand met steun van het het Europees Sociaal Fonds
Het ESF stelt middelen ter beschikking voor innovaties die bijdragen tot meer en beter jobs voor meer mensen. 
Ontdek de werking in Vlaanderen via www.esf-vlaanderen.be