Hydropure

Hydropure

Haal meer uit water

Water is schaars, kostbaar en vitaal. Hydropure levert innovatieve en duurzame oplossingen voor toekomstgericht watermanagement.

Hydropure is een jong innovatief bedrijf uit de regio Brugge dat zich concentreert op efficiënt waterbeheer. Het bedrijf maakt studies, adviseert studiebureaus en architecten en ontwerpt installaties die huishoudelijk afvalwater zuiveren om het in de natuur te lozen of om het te hergebruiken.

Behandeling afvalwater

Hydropure zuivert afvalwater van woningen, industriële omgevingen, bedrijfspanden, … om het vervolgens duurzaam te lozen of zelfs te hergebruiken.

  • Afscheiders verhinderen dat schadelijke stoffen in het milieu terechtkomen. Ze verwijderen olie/benzine (KWS of koolwaterstoffen), vet en granulaten uit water.
  • Een grijswaterunit zuivert uw grijs- en zwart water zodat het opnieuw gebruikt kan worden. Het gezuiverde water kan daarna opnieuw gebruikt worden voor het spoelen van toiletten, het wassen van voertuigen, het besproeien van tuinen … Het kan echter niet gebruikt worden als drinkwater.
  • De KWZI’s (of kleinschalige waterzuiveringsinstallaties) zuiveren middelgrote volumes huishoudelijk afvalwater. Het gezuiverde water kan vervolgens teruggegeven worden aan de natuur via lozing in een waterloop of via infiltratie in de bodem.
  • IBA waterzuivering (individuele behandeling van afvalwater)

 

Beheer regenwater

Hydropure levert buffer- en infiltratiesystemen om efficiënt met regenwater om te gaan. 

  • Bufferen: Het opslaan en hergebruiken van (regen)water is heel actueel. Mogelijke toepassingen ervan vindt u in productieprocessen, besproeien van tuinen, spoelen van toiletten, bij de carwash, opslaan van bluswater …
  • Infiltratie van regenwater in de bodem levert een belangrijke bijdrage om de grondwatertafel op peil te houden. 

Kwaliteit en hoge normen zijn steeds  het uitgangspunt. Hierbij slagen ze in de ecologische uitdaging voor de maatschappij maar bereiken ze ook een financiële return voor de gebruiker die de installatie aanschaft waarbij als resultaat de waterfactuur daalt.

Klanten zijn vooral grootgebruikers van water zoals appartementsgebouwen, grotere bedrijven, overheidsinstellingen, havenbedrijven, campings, hotels, ...

Het uitgangspunt vertrekt vanuit een wetgevend kader, een ecologische overtuiging of vanuit het besef dat de waterfactuur in de komende jaren alleen maar zal stijgen.

Bekijk hier een aantal van de projecten waar ze trots op zijn in detail.

Meer stories

Ben of ken jij een circulaire doener
die we hier mogen vermelden? 

Deze website kwam tot stand met steun van het het Europees Sociaal Fonds
Het ESF stelt middelen ter beschikking voor innovaties die bijdragen tot meer en beter jobs voor meer mensen. 
Ontdek de werking in Vlaanderen via www.esf-vlaanderen.be